aleParagon - dystrybutor
e-paragonów dla Twojej aplikacji

Wysyłaj e-paragon na e-mail klienta!

Już dziś współpracujemy z oprogramowaniem: bsxPrinter, mpFirma, mpFaktura, abcFaktury i aleFaktury.

Rejestracja

Pakiet green

14,99 zł
  • do 500 dokumentów/miesiąc
  • 1 stanowisko

Pakiet gold

29,99 zł
  • do 5000 dokumentów/miesiąc
  • 5 stanowisk

Pakiet platinum

44,99 zł
  • bez limitu
  • 10 stanowisk

Masz pytanie o aleParagon?

FAQ

Sprawdź sekcję najczęściej zadawanych pytań!

E-paragon to paragon fiskalny w wersji elektronicznej. Taki paragon jest generowany za zgodą nabywcy i przekazywany mu w wersji elektronicznej w sposób uzgodniony z nabywcą. Aby wystawiać e-paragon, niezbędna jest kasa wirtualna lub kasa fiskalna on-line obsługująca e-paragony. Należy pamiętać, że wymagana jest zgoda nabywcy na wygenerowanie mu e-paragonu.
Jeśli uzyskasz zgodę klienta na wystawienie mu e-paragonu, tak możesz wygenerować e-paragon zamiast drukować papierowy paragon fiskalny.
Dystrybutor paragonów to system obsługujący przekazanie (dystrybucję) e-paragonu do nabywcy przez e-mail, SMS lub stworzoną przez siebie dedykowaną aplikację mobilną.
e-paragon podobnie jak papierowy paragon fiskalny wystawiamy osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, kiedy dokonujemy na jej rzecz sprzedaży. Konieczność ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej określa ustawa o VAT. Co ważne, aby wystawić klientowi e-paragon, należy uzyskać zgodę klienta na wystawianie mu takiego dokumentu handlowego oraz ustalić z klientem formę przekazania e-paragonu.
Dystrybutor e-paragonów aleParagon był testowany z następującymi modelami drukarek fiskalnych: Posnet Thermal HX 1.01, Posnet Thermal XL2 ONLINE 2.01, Posnet Thermal HD ONLINE 2.01, Posnet Thermal XL2 ONLINE S 1.0, Novitus HD II online D18HD2 2.20. Podczas wyboru drukarki fiskalnej należy mieć na uwadze, że producent aleParagon nie monitoruje zmian wprowadzanych przez producenta urządzenia. Program aleParagon można testować 30 dni przed zakupem.
Dystrybutor e-paragonów aleParagon współpracuje z oprogramowaniem: bsxPrinter, mpFirma, mpFaktura, abcFaktury oraz aleFaktury. Podczas konfiguracji drukarki fiskalnej w jednej z ww. aplikacji należy wskazać ale-Paragon jako dystrybutora e-paragonów.
Należy wybrać jeden z dostępnym pakietów. Pakiety mają miesięczne limity paragonów. Płatności za wybrany pakiet dokonuje się na rok z góry.